c.off | KROPPSFUNKTION

menu

KROPPSFUNKTION

KROPPSFUNKTION är ett konstnärligt forskningsprojekt som undersöker och utmanar normativa föreställningar om kroppar, förmågor, rörelser och språk inom det koreografiska fältet.

KROPPSFUNKTIONS grundläggande idé är att betrakta så kallade intellektuella, kommunikativa och kognitiva ”funktionsnedsättningar” som funktionsmöjligheter – som en specifik kroppsligt erfaren kunskap och expertis som hittills förblivit oformulerad och ouppmärksammad. Därför använder KROPPSFUNKTION cripteori som ramverk för koreografiska, pedagogiska och teoretiska processer, inom vilka normer om (o)förmågor utmanas och förflyttas.

KROPPSFUNKTION bedrivs av konstnärliga medarbetare från den dagliga verksamheten VIDA, från gymnasiesärskolorna Lindeparken och Kung Saga, från danskompaniet Shake it Collaborations samt från de två koreografiska föreningarna ccap och c.off. KROPPSFUNKTION leds av en styrgrupp med representanter från samtliga medverkande verksamheter, samt konstnären och pedagogen Zafire Vrba och den cripteoretiska metodutvecklaren och scenkonstnären Christine Bylund.

Under 2016-2017 skapar och presenterar projektet föreställningarna (im)perfekta koreografier och Mina egna kroppar. Under 2017 produceras även en koreografisk verktygslåda och en tvärvetenskaplig publikation.

Tidigare har projektet gett ut boken KROPPSFUNKTION – en antologi samt producerat KROPPSFUNKTION – en koreografifestival.

Nyheter om KROPPSFUNKTION finns på projektets egna hemsida: www.kroppsfunktion.com

KROPPSFUNKTION stöds av Arvsfonden (2015-2017), PostkodLotteriets kulturstiftelse (2015-2016) och Stockholm stad (2014-2015).

/