c.off | LÄSKANT bibliotek

menu

LÄSKANT bibliotek

reading_room_color_red


LÄSKANT
är en plats ägnad åt det rika och komplexa kunskapsfält som arbetas med, inom och genom vår tids koreografi, scenkonst och performance – och ett läsande som yttrar en gränsöverträdande praktik i färd mellan bekanta och obeträdda territorier.

LÄSKANT samlar artists’ books och diskursiva publikationer, själv-publicerade av oberoende aktörer och organisationer som verkar i utkanterna – tryckta, i digitalt format eller av annan materialitet och form. Insamlade publikationer ger insikt i en mängd olika språkligheter, kroppsligheter och teknologier, vilka ihop-viras över denna kant, växelverkar i och åter-kontextualiserar varandra. Tills läsandet som kunskap blir ett arbete av ömsesidigt beroende, i och genom mer och mer skillnad, alltid singulär och oundvikligt gränsöverträdande.

OPEN CALL
Nu efterlyser c.off tryckta och digitala publikationer som doneras till LÄSKANTs samling. Överlämnade publikationer kommer att ingå i samlingens sökbara databas och vara tillgängliga för besökare att ta del av och läsa på plats i c.offs lokaler på Körsbärsvägen 9 i Stockholm.

LÄSKANT drivs av en ideell policy. Överlämnade publikationer är endast tillgängliga för icke-kommersiell användning, med alla rättigheter förbehållna till deras utgivare. Vid offentliga läsningar, seminarier, salonger och andra diskursiva sammanslutningar som utgår från samlingen, kommer berörda aktörer att bli tillfrågade om tillåtelse och bli inbjudna att delta.

Donera din publikation till samlingen genom att:

1. Fylla i online-formuläret nedan om din publikation.

2. Skicka in publikationen/publikationerna till oss och inkludera en lapp med dess titel och upphovsmakare (om det inte är uppenbart).

- För böcker och publikationer av annan materialitet:

c.off, Körsbärsvägen 9 nb, 114 23 Stockholm

- För digitala publikationer:

info@coff.se

Vi skickar en bekräftelse per mail när publikationen har anlänt till oss. Det är även möjligt att lämna in publikationen till oss direkt. Kontakta oss i så fall!

Denna insamling pågår fram till 30e November.

/