c.off | Pressrelease: KROPPSFUNKTION – a choreography festival

menu

Pressrelease: KROPPSFUNKTION – a choreography festival

July 6, 2015 |

[In Swedish]

Skärmavbild 2015-07-06 kl. 17.15.27

Välkommen till KROPPSFUNKTION – en unik festival om funktion, språk, koreografi och kropp

Festivalen KROPPSFUNKTION är en unik händelse i Stockholm som pågår mellan den 17-19 september. Med ett fullspäckat program av teoretiska seminarier, koreografiska verk och interaktiva installationer möts och blandas olika perspektiv – allt med fri entré.

Under 1,5 år har den koreografiska plattformen c.off tillsammans med den dagliga verksamheten VIDA, gymnasieskolorna Kung Saga och Lindeparken, pedagogen Zafire Vrba, samt Cristina Capriolis produktionskompani ccap undersökt hur funktionsvariationer kan fungera som både startpunkt och ideal inom dans- och koreografifältet i Sverige.

”Vår arrangörskonstellation är projektets styrka och utmaning”, säger projektets ena initiativtagare Hanna Wildow, verksamhetsledare för c.off. ”Genom den har vi kunnat koppla samman funktionsfrågor, särskolepedagogik och LSS-insatser med högkvalitativ konstnärlig gestaltning likväl som med teoretisk och akademisk utveckling – ett projekt som inte bara varit ambitiöst och utmanande utan också mycket unikt”, fortsätter hon.

Festivalen samlar och breddar erfarenheter och kunskaper som utvecklats under projektets gång, för att på så sätt utvidga plattformen för viktiga samtal kring kropp, funktion och koreografi.

Under benämningen (im)perfekta koreografier presenterar David Pervaz från den dagliga verksamheten VIDA och Cristina Caprioli från ccap ett smakprov från ett pågående koreografiskt samarbete, där normöverskridande kroppars arbete undersöks. Den internationellt erkända teoretikern Robert McRuer samt den svenska genusforskaren Renita Sörensdotter håller i interaktiva seminarier med fokus på crip-teori, som handlar om funktionsvariationer och hur det som anses vara normalt och onormalt påverkar alla människors liv. Dessutom framför elever från Kung Saga gymnasium ett egenproducerat musikaliskt framträdande och Tove Sahlin bjuder in till skakfest med verket My Own Bodies.

Detta är bara några av de spännande programpunkterna som kommer att framföras under festivalens tre dagar.

I samband med festivalen släpps även en antologi och en hemsida med samma namn, i vilka projektets erfarenheter och kunskap så här långt samlas och presenteras.

KROPPSFUNKTION välkomnar till tre omväxlande dagar av koreografi, språk och samtal!
När? 17-19 september 2015
Var? c.off/ccap, Körsbärsvägen 9 (T-bana Tekniska högskolan)

 

Kontakt:
Hanna Wildow, verksamhetsledare c.off hanna.wildow@coff.se / 070854 51 75

Press- och ackreditering:
Izabella Borzecka, projektkoordinator izabella.borzecka@coff.se / 076237 89 65

 

c.off är en utforskande plattform för koreografi och närliggande konstnärliga uttryck. c.off skapar gränsöverskridande projekt och mötesplatser med aktörer som på olika sätt jobbar med rum, kropp och språk. 
Ladda ner pressmeddelandet som pdf här:

Välkommen till KROPPSFUNKTION – en unik festival om funktion, språk, koreografi och kropp

/