c.off | Pressrelease KROPPSFUNKTION [BODY FUNCTION]

menu

Pressrelease KROPPSFUNKTION [BODY FUNCTION]

April 27, 2015 |

logga_webb

KROPPSFUNKTION halvvägs till målet

Sedan september 2014 bedriver den ideella föreningen c.off projektet KROPPSFUNKTION i syfte att vrida och vända på den roll som kroppen – och dess funktioner – spelar i det samtida koreografiska fältet. Tillsammans med ccap, särskolegymnasierna Kung Saga och Lindeparken, RGRH riksgymnasium för rörelsehindrade och dagliga verksamheten VIDA omsorg och utbildning, har ett koreografiskt utforskande kring frågeställningen om hur funktionsvariationer och normbrytande kroppar kan användas som en ingång till utveckling av nya koreografier utformats. Visionen är att förflytta gränserna för vilka sorters kroppar – och funktioner – som förväntas ta plats på kulturscenerna i Sverige.

 

Nya ingångar till frågan hur kropp, funktion och normer samspelar

Även om koreografi och dans är en inkluderande praktik med potential att utmana föreställningar kring vad en kropp är och kan göra, kan den också ha exkluderande krafter och konsekvenser.

c.offs verksamhetsledare Hanna Wildow, som också är projektets initiativtagare, förklarar att koreografi – precis som resten av samhället – är ett fält som bär på normativa föreställningar om vad som är kvalitativ, professionell, eller ’riktig’ dans. ”När normbrytande kroppar får ta plats sker det ofta med ett språk som förstärker uppdelningar genom att kallas ’integrerad dans’. En kan jämföra med diskussionen om kön i idrott, där det finns ett fotbollslandslag och så finns det ett damfotbollslag”, säger Hanna Wildow.

Istället för att integrera ’avvikelser’ är målet i KROPPSFUNKTION att rikta om blicken så att den synliggör och kritiserar de normer som de privilegierade har. ”Det innebär också att vi som privilegierade – oavsett om vi är koreografer eller publik – måste avsäga oss en del av de bekvämligheter och privilegier vi har. Maktordningen måste plockas isär och ned, om vi ska kunna rekonstruera något nytt” förklarar Hanna Wildow.

”Arbetsprocessen med Kroppsfunktion har varit ansträngande och otroligt inspirerande. Varje möte har ifrågasatt och samtidigt förstärkt våra koreografier. Varje tanke har kastats omkull och nya rörelser utstakats. Jag ser fram emot att röra om givna normer och gränser, att delta i våra gemensamma gester och världar”, säger Cristina Caprioli, grundare av C.off som även medverkat som koreograf i projektet sedan starten. Gästkoreografen Nadja Hjortron instämmer i att projektet gett upphov till inspirerande möten: ”I det kommande arbetet tillsammans ska vi fortsätta utforska funktionsvariationer med utgångspunkt i språket och frågor som; Hur förmedlar vi koreografi, hur tolkas instruktioner och hur kan vi skapa en gemensam vokabulär?”

 

Lunchbeat och upptakt

KROPPSFUNKTION har nu kommit halvvägs och därför ordnas den 28 april ett lunchbeat för deltagare och samarbetspartners, för att fira releasen av projektets grafiska profil, facebooksida och logga. Alla deltagare får KROPPSFUNKTIONS nya t-shirts och gympapåsar, direkt från tryckpressarna. Arrangemanget syftar till att stärka känslan av gemenskap inom projektet och samtidigt utgöra en plattform för att utbyta och utvärdera erfarenheter.

I Arbetet tillsammans med den pedagogiska ledaren Iki Gonzalez Magnusson, som pågått varje vecka sedan januari, har deltagarna börjat ta mer plats och ställa sig undersökande till olika kroppar och rörelser. Under de senaste månaderna har de även besökt andra platser som Street Star, DOCH, Dansens hus och SITE för att få inspiration och fler perspektiv på det pågående arbetet.

Nina Westberg Wendelin, lärare på Kung saga gymnasium, menar att eleverna själva stärks mycket av upplevelserna i projektet. ”Och jag tror att det berikar elevernas uppfattning om dans”, säger hon.

 

Antologi, festival och hemsida!

Arbetet diskuteras, dokumenteras och analyseras. Till hösten 2015 ska en digital publikation och en tryckt antologi presentera deltagarnas erfarenheter. Sidan lanseras redan till sommaren där materialet succesivt kommer växa och presenteras utifrån den heterogena kompetens och kunskap som arbetats fram i projektet. Därför kommer också slutprodukten att ta sig en mängd olika uttrycksformer som video, text, bild och en antologi av samlade röster inifrån projektet.

I samband med detta blir det festival och konferens den 17 – 19 september, säger verksamhetsledare Hanna Wildow, där olika konstnärliga aktörer som redan arbetar med – eller som vi tycker borde arbeta med – funktionsfrågor också kan träffas och presentera sitt arbete.

- Den får gärna spreta i olika riktningar, konstnärligt och politiskt, säger Hanna. Poängen med festivalen är att visa just på mångfalden av möjligheter som finns i att arbeta med funktionsfrågor konstnärligt, och att öka intresset för fler att göra så framöver.

 


 

C.off grundades 2004 av koreografen Cristina Caprioli och är en diskursiv plattform för koreografiska praktiker.

 

För mer information, frågor eller bilder kontakta

Verksamhetsledare c.off Hanna Wildow
hanna.wildow@coff.se / 070 – 854 51 75

eller

Projektkoordinator Izabella Borzecka
izabella.borzecka@coff.se

/