c.off | CRIP_sessions

menu

CRIP_sessions

CRIP_sessions (Critical Research In Process) är en serie av fem studieträffar som c.off anordnar under våren 2018 i samarbete med DOCH, Dans- och cirkushögskolan, och ABF Stockholm. Studieträffarna tar ansats från och arbetar vidare med c.offs publikationer KROPPSFUNKTION – en antologi (2015) och IMPERFEKTA (2017) som möter och undersöker föreställningar om förmågor, rörelser och språk. I studieträffarnas särskilda, men sammanflätande nedslag, ägnar vi oss åt ett kritiskt sökande efter en plats där föreställda tillstånd om (o)förmågor och (o)likheter undersöks, diskuteras och omprövas.

Crip_sessions_fb_bild

SCHEMA VÅR 2018

CRIP_sessions #1: TRÄD – koreografi, skogen och medgörligheten
21 januari kl. 13-16 på Subtopia, Studio 3, Alby
Litteratur: Cristina Caprioli ”(im)perfekta träd” i red. Frida Sandström ”Kroppsfunktion – en antologi” 2015, c.off, sid. 44-55.

CRIP_sessions #2
17 februari kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan

CRIP_sessions #3
17 mars kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan

CRIP_sessions #4
21 april kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan

CRIP_sessions #5
26 maj kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan

CRIP_sessions har fri entré/frivillig donation, med begränsat antal platser.
Föranmäl dig till: info@coff.se

Litteraturen till sammankomsterna finns att låna på flertalet bibliotek, både som tryckt exemplar och som ljudbok, köpa genom c.off eller Internetbokhandlar, och läsa på plats i LÄSKANT bibliotek på c.off.

Studieträffarna är en del av c.off-projektet Kroppsfunktion, som erkänner och tillvaratar så kallade intellektuella och kognitiva ”funktionsnedsättningar” som specifika och högt utvecklade förmågor, med stöd av Arvsfonden. Studieträffarna ingår även i den fristående kursen ”Variationer i funktioner och koreografi” som ges på DOCH.

Tillgänglighet
Läs om tillgängligheten för varje sammankomst i varje särskilt evenemang.

Välkommen!

/