c.off | Perfekta texter

menu

Perfekta texter

 • IMPERFEKTA

  (2017)

  IMPERFEKTA är ett av flera utfall av konstprojektet (im)perfekta koreografier, som i likställande medryckande rörelse, försvarar det sinnessensibla i det intima och utåtvända. Till förmån för en gemensam koreografi. I paketet ingår perfekta texter, imperfekta pjäser no. 1 – 4, (im)perfekta koreografier no. 4 – affisch, (im)perfekta koreografier no. 5 – tvodd, (im)perfect vinyl, WALL, tråd, från utsidan.

 • (im)perfekta koreografier no. 4 – affisch • imperfekta pjäser no. 1

  [imperfect plays no. 1] (2017)

 • perfekta texter

  [perfect texts] (2017)

  Detta är en samling texter vars otyglade ord navigerar världen i oordning. Texterna uppdiktar en mängd platser där en flock obestämda figurer nedtecknar sina egna och varandras koreografier.

 • imperfekta pjäser no. 2

  [imperfect plays no. 2] (2017)

 • imperfekta pjäser no. 3

  [imperfect plays no. 3] (2017)

 • imperfekta pjäser no. 4

  [imperfect plays no. 4] (2017)

 • (im)perfekta koreografier no.5 – tvodd

  (2017)

 • WALL

  (2017)

  Under arbetet med projektet (im)perfekta koreografier fylls en vägg med platsbeskrivningar, mellanmänskliga berättelser och udda fantasier. WALL visar väggen i sina beståndsdelar.

 • (im)perfect vinyl

  (2017)

  (IM)PERFECT CHOREOGRAPHIES no. 1 / Re_collection 19:48 (IM)PERFECT CHOREOGRAPHIES no. 3 / Quartet 20:10 Music Yoann Durant Mastering Jonathan Dakers

 • tråd

  (2017)

 • trådbyggen från utsidan i parallell vändning

  (2017)

  En samling texter om deltagande och delaktighet, arbete och meningstillblivelse, språk och språkligheter, utifrån och längs med projekten (im)perfekta koreografier och Kroppsfunktion. Medv. författare Izabella Borzecka, Elin Grelsson Almestad, John Swedenmark, Josefine Wikström, Tania Espinoza, Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist, Evelina Stenbeck och Cristina Caprioli.

 • KROPPSFUNKTION – en antologi

  (2015)

  Medverkande skribenter: Renita Sörensdotter, Kung Saga gymnasium, Emma Gran, Helena Dahlberg, Emelie Johansson, Cristina Caprioli mfl. Redaktör: Frida Sandström

Vari de tecknar det inkännande
övermod som driver och ombesörjer det sinnessensibla i färd mellan det nära inpå intima och de utåtvända
utsprängda. Mer så, tar de i beslag det avstånd varifrån gemensamheten bejakar den uppsjö olikheter den består av. Uppenbara som oanade. Lätt igenkännbara som obegripliga. Var och en en perfekt koreografi bland flera.
Var och en en gemensam koreografi.

Texterna kom till i takt med arbetet inom (im)perfekta koreografier och utgör den kritiskpoetiska drivved som
inringar projektets flerfaldiga utfall. Några texter framförs i föreställningen ”(im)perfekta koreografier”, andra
sprängs i fyra ”pjäser”. Flera kommer från ”väggen”, andra återfinns i ”tvodden”, de flesta drivs omkull i ”dys-samtal”, ingen har lämnats därhän. Samtliga texter återges här i godtycklig ordning och varken erbjuder eller förväntar sig följdriktig läsning.

Contact Form

Send us a mail and we will get back to you in 48 hours.

Reload form


*required

/