CRIP_sessions

CRIP_sessions (Critical Research in Process) är en serie diskursiva sammanslutningar som organiseras terminsvis av c.off. CRIP_sessions tar ansats från aktuella c.off-projekt och publikationer, och undersöker vidare föreställningar om förmågor, rörelser och språk. I studieträffarnas särskilda, men sammanflätande nedslag, ägnar vi oss åt ett kritiskt sökande efter en plats där föreställda tillstånd om (o)förmågor och (o)likheter undersöks, diskuteras och omprövas.


Tidigare CRIP_sessions

Modul 1, våren 2018
CRIP_sessions #1-5 arrangerades i samarbete med Dans- och cirkushögskolan DOCH och ABF Stockholm. De ingick även i kursen "Variationer i funktioner och koreografi", som gavs på DOCH.

CRIP_sessions # 1: TRÄD - koreografi, skogen och medgörligheten
21 januari stkl. 13-16 på Subtopia, Studio 3, Alby

Litteratur: Cristina Caprioli ”(im)perfekta träd” i red. Frida Sandström ”Kroppsfunktion – en antologi” 2015, c.off, sid. 44-55.

CRIP_sessions #2: Delaktighet och deltagandets strukturer
17 februari kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan
Litteratur: Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist "Är du med eller inte? Om deltagande i konst" i red. Izabella Borzecka och Elin Grelsson Almestad "Trådbyggen från utsidan i parallell vändning" 2017, c.off, sid. 35-42.
Läs någon av följande texter:
Jerome Bel & Jan Ritsema "Deras jobb är inte att dansa utan att se på andra som dansar – om de dansar" i red. Cristina Caprioli och Sven-Olov Wallenstein "Koreografier" 2008, Raster sid. 333-350
Alex Kershaw "An Interview with Tania Bruguera – Immigrant Movement International: Five Years and Counting" i online tidsskriften FIELD: http://field-journal.com/issue-1/bruguera

CRIP_sessions #3: Språkliga byggplatser
17 mars kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan
Litteratur: John Swedenmark ”Under construction. Språket som byggplats" och Tania Espinoza "Condansations" båda i red. Izabella Borzecka och Elin Grelsson Almestad "Trådbyggen från utsidan i parallell vändning" 2017, c.off, sid.  7-15 och 25-31.

CRIP_sessions #4 : Konstnärligt arbete och praktiker
21 april kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan
Litteratur: Josefine Wikström "Arbete med eller utan kroppen?" i red. Izabella Borzecka & Elin Grelsson Almestad ”Trådbyggen från utsidan i parallell vändning” 2017, c.off, sid. 17-22.

CRIP_sessions #5: Mad Max Fury Road
26 maj kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan
Literature: Renita Sörensdotter ”Kroppar sedda utifrån cripteori” i red. Frida Sandström ”Kroppsfunktion – en antologi” 2015, c.off, s.10-17
Kung Saga gymnasium ”Vad är normal?” i red. Frida Sandström ”Kroppsfunktion – en antologi” 2015, c.off, s. 146-147.

CRIP_sessions har fri entré/frivillig donation, med begränsat antal platser.
 Föranmäl dig till: info@coff.se info@coff.se

Sammankomsternas huvudsakliga talade språk är svenska om inget annat anges.

The literature to each session is available on several libraries, both as printed and digital copies, or can be bought on Internet bookstores as well as through c.off, or read on location in c.off's  LÄSKANT bibliotek på c.off.

Tillgänglighet
Läs om tillgängligheten för varje sammankomst i varje särskilt evenemang. 
Välkommen!

info@coff.se / 08-545 200 55 / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet