CRIP_sessions

CRIP_sessions (Critical Research In Procress) är en serie av fem studieträffar som c.off anordnar under våren 2018 i samarbete med DOCH, Dans- och cirkushögskolan, och ABF Stockholm. Studieträffarna tar ansats från och arbetar vidare med c.offs publikationer KROPPSFUNKTION – en antologi (2015) och IMPERFEKTA (2017) som möter och undersöker föreställningar om förmågor, rörelser och språk. I studieträffarnas särskilda, men sammanflätande nedslag, ägnar vi oss åt ett kritiskt sökande efter en plats där föreställda tillstånd om (o)förmågor och (o)likheter undersöks, diskuteras och omprövas.

SCHEMA

CRIP_sessions # 1: TRÄD - koreografi, skogen och medgörligheten
21 januari stkl. 13-16 på Subtopia, Studio 3, Alby

Litteratur: Cristina Caprioli ”(im)perfekta träd” i red. Frida Sandström ”Kroppsfunktion – en antologi” 2015, c.off, sid. 44-55.

CRIP_sessions #2: Delaktighet och deltagandets strukturer
17 februari kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan
Litteratur: Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist "Är du med eller inte? Om deltagande i konst" i red. Izabella Borzecka och Elin Grelsson Almestad "Trådbyggen från utsidan i parallell vändning" 2017, c.off, sid. 35-42.
Läs någon av följande texter:
Jerome Bel & Jan Ritsema "Deras jobb är inte att dansa utan att se på andra som dansar – om de dansar" i red. Cristina Caprioli och Sven-Olov Wallenstein "Koreografier" 2008, Raster sid. 333-350
Alex Kershaw "An Interview with Tania Bruguera – Immigrant Movement International: Five Years and Counting" i online tidsskriften FIELD: http://field-journal.com/issue-1/bruguera

CRIP_sessions #3: Språkliga byggplatser
17 mars kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan
Litteratur: John Swedenmark ”Under construction. Språket som byggplats" och Tania Espinoza "Condansations" båda i red. Izabella Borzecka och Elin Grelsson Almestad "Trådbyggen från utsidan i parallell vändning" 2017, c.off, sid.  7-15 och 25-31.

CRIP_sessions #4 : Konstnärligt arbete och praktiker
21 april kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan
Litteratur: Josefine Wikström "Arbete med eller utan kroppen?" i red. Izabella Borzecka & Elin Grelsson Almestad ”Trådbyggen från utsidan i parallell vändning” 2017, c.off, sid. 17-22.

CRIP_sessions #5: Mad Max Fury Road
26 maj kl. 13-16 på c.off, Körsbärsvägen 9nb, Tekniska högskolan
Literature: Renita Sörensdotter ”Kroppar sedda utifrån cripteori” i red. Frida Sandström ”Kroppsfunktion – en antologi” 2015, c.off, s.10-17
Kung Saga gymnasium ”Vad är normal?” i red. Frida Sandström ”Kroppsfunktion – en antologi” 2015, c.off, s. 146-147.

CRIP_sessions har fri entré/frivillig donation, med begränsat antal platser.
 Föranmäl dig till: info@coff.se info@coff.se

Sammankomsternas huvudsakliga talade språk är svenska om inget annat anges.

Litteraturen till sammankomsterna finns att låna på flertalet bibliotek, både som tryckt exemplar och som ljudbok, köpa genom c.off eller Internetbokhandlar, och läsa på plats i LÄSKANT bibliotek (under uppbyggnad).

Studieträffarna är en del av c.off-projektet Kroppsfunktion, som erkänner och tillvaratar så kallade intellektuella och kognitiva ”funktionsnedsättningar” som specifika och högt utvecklade förmågor, med stöd av Arvsfonden. Studieträffarna ingår även i den fristående kursen ”Variationer i funktioner och koreografi” som ges på DOCH.

Tillgänglighet
Läs om tillgängligheten för varje sammankomst i varje särskilt evenemang. 
Välkommen!

info@coff.se / 08-545 200 55 / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet