2019

Biblioteket Reading edge - ÖPPET, varje tisdag 12.00-19.00, 29 januari - 25 juni

Stockholmspalavern - Sokrates i samtiden, May 8th, 7pm, c.off
Stockholmspalavern wants to investigate and reflect on conversation and how it takes place in our lives. An invited guest starts each session with an introduction followed by collective conversation related to the topic

Delta #4: Frederic Gies, 30 april, 19:00-21:00, c.off
En sammankomst för koreografiskt och performativt arbete att delas och utövas. Delta #4 leds av Frederic Gies.

Kulturnatt Stockholm, 27 april, c.off
Mer info kommer.

Stockholmspalavern - Konsten och samtalets paradox, April 10th, 7pm, c.off
Stockholmspalavern wants to investigate and reflect on conversation and how it takes place in our lives. An invited guest starts each session with an introduction followed by collective conversation related to the topic.

Trans Fest Stockholm - Culture & Community Festival 2019, 29-31 Mars, c.off
I samband med Trans Day of Visibility 31 Mars samlas Trans Fest återigen för att skapa transmagi tillsammans med workshops, uppträdanden, fest och mycket mer!

Delta #3: Mario Fjell & Malin Arnell, March 26th, 6-9pm, c.off
Delta är en ansamling för koreografiskt och performativt arbete att delas och utövas. En plattform för deltagande projekt, dans, kunskapsutbyte och koreografiska undersökningar. Delta #3 leds av Mario Fjell och Malin Arnell.

Bransch_brunch #7, March 22nd 11:30am-1pm, c.off
Bransch_brunch är en informell mötesplats för att utväxla samtal, dela gemensamma drivkrafter och artikulera tankegångar om arbetsprocesser, konstnärliga praktiker eller andra kulturpolitiskt angelägna frågor. Sammantaget ihop-virat på en gemensam plats för en social (brunch) koreografi.
Bransch_brunch #7 is arranged together with ABF Stockholm and continues the dialouge from the last brunch departing  from the umbrella question: What do you need as an artist to be able to perform your artistic practice now in this world, and how could we work to realise this together? How can we as artists and art-organisations cooperate with the educational associations to mobilize new opportunities together?

Stockholmspalavern - slaget om verkligheten, om samtalets villkor, March 13th, 7pm, c.off
Stockholmspalavern wants to investigate and reflect on conversation and how it takes place in our lives. An invited guest starts each session with an introduction followed by collective conversation related to the topic.

Delta #2: Communal Rope, 5 Mars, 19:00-21:00, c.off
A coming together for choreographic and performative work to be shared and exercised, a place for sharing work by doing the work. Delta #2 is led by QUARTO.

Bransch_brunch #6, 27 Februari, 11:30-13:00, c.off
Bransch_brunch är en informell mötesplats för att utväxla samtal, dela gemensamma drivkrafter och artikulera tankegångar om arbetsprocesser, konstnärliga praktiker eller andra kulturpolitiskt angelägna frågor. Sammantaget ihop-virat på en gemensam plats för en social (brunch) koreografi.
Bransch_brunch #6 invites c.off-residents and independent artists to reflect and discuss our needs and requests for pursuing our practices. We depart from the umbrella question: What do you need as an artist to be able to perform your artistic practice now in this world, and how could we work to realise this together?

Salong Marx: Privat våldsmonopol och rasism, 15 Februari, 18:00-21:00, c.off
Salong Marx är en serie evenemang i samarbete med CMS, Centrum för Marxistiska samhällsstudier. Salongerna tar upp aktuella teman från samtidsdebatten utifrån ett marxistiskt perspektiv tillsammans med inbjudna gäster.

Delta #1: Katten, dikten och havet (The Pond), 5 Februari, 19:00-21:00, c.off
Delta är en ansamling för koreografiskt och performativt arbete att delas och utövas. En plattform för deltagande projekt, dans, kunskapsutbyte och koreografiska undersökningar. Delta fungerar som ett deltagande rum där en inbjuden gäst delar med sig av koreografin på golvet, istället för på scenen. En plats för människor att utforska sina kroppar och röra på sig tillsammans, som individer och som kollektiv. För varje tillfälle släpps en zine, tillgänglig i tryck och online. Delta #1 leds av Pontus Pettersson som är koreograf, konstnär och initiativtagare till Delta.

info@coff.se / 08-545 200 55 / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet