CRIP. journal #2

CRIP.journal #2 beskriver de konstnärliga och pedagogiska arbetsprocesserna bakom projektet MR_ Medverkande rörelser som genomförts tillsammans med Lindeparkens gymnasiesärskola och Enskede Årsta Vantörs dagliga verksamhet 2017-2019. Numret har även ett särskilt fokus på den normbrytande funktionalitetens egen tid - Crip-tid. CRIP.journal #2 innehåller essäer, samtal, filmer och bilder. En tryckt version av tidningen finns i en begränsad upplaga.

Texterna i CRIP.journal #2 är skrivna på svenska.

Tidskriften CRIP.journal samlar, diskuterar och bygger vidare på c.offs konstprojekt och kritiska görande. CRIP.journal skapar ett sammanhang där ömsesidiga lärandeprocesser bedrivs och där konstnärligt forskande bearbetas, där du som läsare bjuds in att delta i denna pågående dialog.

Medverkande skribenter: Anja Arnquist, Izabella Borzecka, Elin Grelsson Almestad, Carina Hoijar, Petra Kuppers, Madeleine Lindh, Elisabeth Magdlener, Michael Turinsky and Zafire Vrba.

Utgiven av c.off

Grafisk design: Eleonora Bergendal / La Strada Studio

Film redigering: Izabella Borzecka, My Carnestedt, pavleheidler, Zafire Vrba

Översättning: Izabella Borzecka, My Carnestedt, Sebastian Gröndahl, Anna Radford

Foto: My Carnestedt / c.off

Konstnärliga medarbetare: Susanne Andersson, Anja Arnqvist, Julia Averstad, Izabella Borzecka, Cristina Caprioli, My Carnestedt, Ella Effendy, Carin Elander, Elin Grelsson Almestad, Petter Gustafsson, Carina Hoijar, Sandra Holm, Robin Höglund, Bassy Kanious-Kargbo, Anne-Charlotte Lilja, Madeleine Lindh, Oliver Mahar, Agnes Mickelin, William Olsson, pavleheidler, David Pervaz, Tove Sahlin, Alexandar Stankovic, Carl Sundberg, Johan Säfström, Elinor Tollerz Bratteby, Zafire Vrba, Jonathan Wikman, Rushin Yaka and students and staff from Lindeparken Special Needs Upper Secondary School, participants and staff from Enskede Årsta Vantörs Daily Activity Center.

Pris: 120 SEK (beställ genom att maila info@coff.se)