CRIP. journal #1

CRIP.journal samlar, diskuterar och bygger vidare på c.offs kritiska görande och konstprojekt i ett digitalt tidskriftsformat. CRIP.journal skapar ett sammanhang där ömsesidiga lärandeprocesser bedrivs och konstnärligt forskande bearbetas, där du som läsare bjuds in att delta i denna pågående dialog.

CRIP.journal #1 är en dokumentation och fortsatt samtal över de diskursiva studieträffar benämnda som CRIP_sessions (Critical Research in Progress) som c.off arrangerade under våren 2018. Studieträffarna hade olika tematiker, såsom språk, arbete och deltagande och tolkas här genom essäer, poesi, film, bilder och kritiska reflektioner.

Medverkande: Madeleine Lindh, Marcus Doverud, Elin Grelsson Almestad, pavleheidler, Izabella Borzecka
Ansvarig utgivare: Izabella Borzecka / c.off
Redaktion: Izabella Borzecka, Elin Grelsson Almestad
Grafisk design: Eleonora Bergendal / La strada studio

Texterna i tidsskiften är i huvudsak på svenska

Ladda ned hela pdf:en här.