Delta no. 2

Delta är en ansamling för koreografiskt och performativt arbete att delas och utövas. Delta fungerar som ett deltagande rum där en inbjuden gäst delar med sig av koreografin på golvet, istället för på scenen. För varje tillfälle släpps en zine, tillgänglig i tryck och online. Den tryckta versionen innehåller också en unik affisch och kort.

Delta #2 är skapad tillsammans med konstnärsduon QUARTO med titeln Communal Rope. Zinet innehållet QUARTOS tidigare arbete i bild och text, samt en intervju om deras arbete.

Redaktion och arbetsgrupp: Izabella Borzecka/c.off & Pontus Pettersson/MOPA Production

Publisher: c.off/Izabella Borzecka

Grafisk design: Eleonora Bergendal/La strada studio

Tryck: c.off

Deltagande konstnär: QUARTO – Anna af Sillén de Mesquita and Leandro Zappala

Allt material tillhör konstnären, om inget annat anges.

ISBN: 978-91-983866-9-1

En c.offproduktion i samproduktion med MOPA Production och med stöd av Kulturrådet.