IMPERFEKTA PJÄSER no. 1-4 (2017)

IMPERFEKTA PJÄSER no. 1 – 4 är en pjäs som består av fyra koreograferande samtal. Pjäsernas manus är transkriptioner av dessa samtal. Manusen nedtecknar tiden emellan orden men avstår från att ange ordens iscensättning. Undertext, tolkningsaffekt, intonation, karaktärsdrag, omständigheter etc, lämnas att urskiljas inuti texten när den uttalas. I den rösten och i den händelsen återgår texten till sitt säregna tilltal och återvinner ett nytt. Från koreografi till text till koreografi. En koreografi inom vilken varje röst talar, samtalar och tilltalar. I ett deltagande som tillgängliggör en vidgad mening.

IMPERFEKTA PJÄSER driver tesen att ingen pjäs kan genomskådas av en enda iscensättning eller läsning, utan hävdar att varje pjäs, liksom varje koreografi, blir till genom återkommande framträdanden. Genom upprepningen förtydligas dess tilltal, men förskjuter även dess tidigare spår. Upprepningen varken fixerar eller bekräftar dess mening, utan flerfaldigar dess meningspotential och får varje enskild pjäs att framstår som ny.

 

IMPERFEKTA PJÄSER no. 1 är även tillgänglig som en 360-graders video. Navigera genom filmen på Vimeo här eller på Youtube här. Använd respektive mobil-applikation för att komma in i och använda 360-formatet.

 

IMPERFEKTA PJÄSER no. 1 – 4

Text och medverkan Anja Arnquist Philip Berlin Carin Elander Pavle Heidler Madeleine Lindh David Pervaz

Pådriven och ombesörjd av Cristina Caprioli
Redaktion Izabella Borzecka My Carnestedt
Grafisk design Eleonora Bergendal / La Strada Studio
Tryck Åtta.45 Tryckeri

© c.off 2017 i in co-production with ccap
Med stöd av Arvsfonden och Kulturrådet

Pris: 150 kr för hela paketet om 4 pjäser, eller 50 kr för en.
Pjäsernas språk är huvudsakligen svenska

 

IMPERFEKTA PJÄSER no. 1
AMBITIÖSA AMSAGOR AVTACKLADE I SIN EGEN INLÄGGNING

Stubborn aliens keep asking the same questions in different ways and talking in circles, successfully
a play for six aliens
eller
talking in circles or building towers of questions
a play for six voices

ISBN 978-91-983866-0-8

 

IMPERFEKTA PJÄSER no. 2
EN I NEKTAR HÖLJD VIADUKT, SOM DRUNKNAD I SIN EGEN TVEHÅGSAMHET
eller
a six alien interview extravaganza
eller
a fine art of circular conversing with aliens

ISBN 978-91-983866-1-5

 

IMPERFEKTA PJÄSER no. 3
EN SFÄRISK ÖVERSÄTTNING KROCKAR ALLTID MED RUBBNINGAR I ATMOSFÄREN
eller
OFRUKTBAR, YSTAD RÖRELSE GÖR SIG ALLTID I EN FRUKTSALLAD

a contact without a contact is also a contact
eller
a conversation for six aliens
a conversation between six aliens
a conversation with six aliens

ISBN 978-91-983866-2-2

IMPERFEKTA PJÄSER no. 4
Dear people of the subway
eller
GENOM RYMDENS STILLA VÄV SIPPRAR NEKTAR NER SOM AMSAGOR
eller
The delicate feeling of getting some contact with aliens

ISBN 978-91-983866-3-9