KROPPSFUNKTION – en antologi (2015)

Hur skulle vår samtid se ut om så kallade "funktionsnedsättningar" istället betraktades som funktionsmöjligheter - som en specifik kroppsligt erfaren kunskap och expertis?


KROPPSFUNKTION - en antologi problematiserar, utmanar och undersöker idéer om en sådan värld - i tanken såväl som i praktiken. Med cripteori som ramverk ställer bokens författare komplexa frågor om kunskapsbildande och dess form, samt prövar andra metoder för samtal och konstnärlig utövning.

Koreografi utgör skribenternas gemensamma språk när normbrytande möjligheter uppmärksammas och artikuleras. En ny slags kunskap produceras, som diskuteras och sammanförs i denna unika bok. En läsning av KROPPSFUNKTION ska möjliggöra flera praktiker, både kroppsliga såväl som tänkta, och kan användas i undervisningssyfte såväl som för enskilda konstnärliga och akademiska praktiker. Genom vad koreografen Cristina Caprioli benämner som en "meningsbärande meningslöshet där meningen är 'lös' och kroppen är 'flera'" bjuder KROPPSFUNKTION in till ett gemensamt samtal, där normer och (o)förmågor kan utmanas och förflyttas. 

KROPPSFUNKTION - en antologi är en del av ett projekt med samma namn som vrider och vänder på föreställningar om språk, rörelser och koreografi. Boken skapades och utgavs under Kroppsfunktions första projektår som då bedrevs av konstnärliga medarbetare från den dagliga verksamheten VIDA omsorg och utbildning),från gymnasiesärskolorna Lindeparken  och Kung Saga, , samt från de två koreografiska föreningarna ccap och c.off. KROPPSFUNKTION leddes av en styrgrupp med representanter från samtliga medverkande verksamheter, samt konstnären och pedagogen Zafire Vrba och tidigare även Iki Gonzalez Magnusson från den ideella föreningen Utopia.

Medverkande skribenter: Cristina Caprioli, Ioana Coricariou, Helena Dahlberg, Cecilia Germain, Cajsa Godée, Rosalind Goldberg, Emma Gran, Nadja Hjorton, Gina Ionescu, Emelie Johansson, Kung Saga gymnasium, Maryam Nikandish, Stina Nyberg, Tove Sahlin, Robin N Spegel, Renita Sörensdotter, Zafire Vrba, Hanna Wildow

Redaktör: Frida Sandström

Formgivare: Sofia Engdahl

Tryck: TMG Stockholm

ISBN: 9789163791727

© c.off 2015
Med stöd av PostkodLotteriets kulturstiftelse(2015-2016) och Kulturrådet

Pris: 150 kr

Språk: svenska