perfect texts (2017)

Detta är en samling texter vars otyglade ord navigerar världen i oordning. Texterna uppdiktar en mängd platser där en flock obestämda figurer nedtecknar sina egna och varandras koreografier. Vari de tecknar det inkännande övermod som driver och ombesörjer det sinnessensibla i färd mellan det nära inpå intima och de utåtvända utsprängda. Mer så, tar de i beslag det avstånd varifrån gemensamheten bejakar den uppsjö olikheter den består av. Uppenbara som oanade. Lätt igenkännbara som obegripliga. Var och en en perfekt koreografi bland flera. Var och en en gemensam koreografi.

Perfekta texter kom till i takt med arbetet inom (im)perfekta koreografier och utgör den kritiskpoetiska drivved som inringar projektets flerfaldiga utfall. Samtliga texter återges här i godtycklig ordning och varken erbjuder eller förväntar sig följdriktig läsning.

Texter av Anja Arnquist Philip Berlin Carin Elander Pavle Heidler Madeleine Lindh David Pervaz
Pådrivna och ombesörjda av Cristina Caprioli
Redaktion Izabella Borzecka My Carnestedt
Grafisk design Eleonora Bergendal / La Strada Studio
Tryck Åtta.45 Tryckeri

© c.off 2017 i samproduktion med ccap
Med stöd av Arvsfonden och Kulturrådet

Pris 100 kr
Perfekta texter är i huvudsak skrivet på svenska