trådbyggen från utsidan i parallell vändning (2017)

Denna samling texter har tillkommit längs med och efter arbetet inom projekten Kroppsfunktion och (im)perfekta koreografier och driver vidare tanketrådar från arbetet in i flerfaldiga diskurser som inte förutsätter en början eller slut. Dessa texter om deltagande och delaktighet, arbete och meningstillblivelse, språk och språklighet har tillkommit för att möta, diskutera och omförhandla normativa begrepp inom olika sorters (o)förmågor och (o)likheter. Det är teman som aktualiseras kring jämlikhetsprojekt inom konstnärliga fält och inte minst i vår egen samtid som ständigt informerar oss om vad som är normalt och inte – i vårt arbete, i vårt språk och i våra känslor. Ett föreställt tillstånd av att vara ”duglig” eller ”fullkomlig”. Dessa texter vill skapa ett mellanrum i dessa föreställda tillstånd. Andra platser, där nya verkligheter kan bli till och talas om. Platser där singulära och specifika förmågor av vetande och görande erkänns och rotas in mot ytterligare riktningar, både innanför och utanför dessa texter.

Medverkande skribenter: Izabella Borzecka, Elin Grelsson Almestad, John Swedenmark, Josefine Wikström, Tania Espinoza, Ann-Charlotte Glasberg Blomqvist, Evelina Stenbeck och Cristina Caprioli

Redaktörer: Izabella Borzecka och Elin Grelsson Almestad

Formgivare: Eleonora Bergendal

Tryck: Åtta.45

ISBN: 978-91-983866-6-0

© c.off 2017

Med stöd av Arvsfonden och Kulturrådet

Pris: 150 kr
Boken är skriven på svenska, utom en text som är på engelska.