WALL (2017)

Under arbetet med projektet (im)perfekta koreografier fylls en vägg med platsbeskrivningar, mellanmänskliga berättelser och udda fantasier. Väggen är en av flera arbetsplatser och arbetsutfall som driver projektets flerfaldiga koreografier. Denna fotobok visar väggen i sina beståndsdelar.

Medverkande till väggens tillblivelse är Cristina Caprioli, Anja Arnquist, Philip Berlin, Carin Elander, Pavle Heidler, Emelie Johansson, Madeleine Lindh, David Pervaz.

Foto Pavle Heidler
Redaktion Izabella Borzecka My Carnestedt
Grafisk design Eleonora Bergendal / La Strada Studio
Tryck Åtta.45 Tryckeri

Pris 400 kr