projekt

c.off initierar och bedriver tvärdisciplinära projekt, diskursiva och informella aktiviteter som på olika sätt omprövar, problematiserar, bearbetar, delar och förnyar koreografiska, konstnärliga och språkliga strategier. Våra projekt genomförs bland annat genom nätverk, seminarier, experiment, diskursiva forum, festivaler och konstnärliga produktioner inom den fria, icke-institutionella och genreöverskridande scen- och performancekonsten i Sverige.

Past projects
PiR - Publisher in Residence (2020)
Delta (2019)
Reading edge art book festival (2019)
MR_ Medverkande rörelser (2019-2020)
bransch_brunch (2017-2020)
(im)perfekta koreografier (2015-2018)
KROPPSFUNKTION (2014-2018)
studiekretz (2017-2018)
un/know/n (2015)
c.along (2014-2015)
Center in Marginal (2014)

info@coff.se  / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet