bransch_brunch

Bransch_brunch är en informell mötesplats för verksamma inom de koreografiska och performativa konstfälten och andra som är intresserade av att utväxla samtal, dela gemensamma drivkrafter och artikulera tankegångar om arbetsprocesser, konstnärliga praktiker eller andra kulturpolitiskt angelägna frågor. Sammantaget ihop-virat på en gemensam plats för en social (brunch) koreografi. Bransch_brunch arrangeras i samarbete med ABF Stockholm.

Tidigare tillfällen
Bransch_brunch #1 med Cecilia Lagerström och Mertcan Semerci kring arbetsprocessen Suffering

Bransch_brunch #2 med Tove Dahlblom och Linda Adami kring projektet Danskvarter
bransch_brunch #3 Klein med Karin M Jameson
bransch_brunch #4 med IntraGalactic arts collective
bransch_brunch #5 med Stoff - Stockholm Fringe Fest
bransch_brunch #6 med nuvarande, tidigare och framtida c.off-residenter och andra enskilda konstnärer
bransch_brunch #7 med ABF Stockholm
bransch_brunch #8 med Reading edge art book festival medverkande och publik
bransch_brunch #9 med STOFF-X medverkande och publik
bransch_brunch #10 with Publisher in Residence, Live art Denmark about publishing and live art practices beyond conventional documentation.
bransch_brunch #11 (online) with Publishers in Residence xiri tara noir and Vishnu Vardhani about publishing as choreographic practice, book binding as choreographic gesture and writing as an embodied practice.
bransch_brunch #12 - evening version with Publisher in residence Karin Hald about intimacy in documentation and archiving of performance.

try_out_5-1.1

info@coff.se  / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet