KROPPSFUNKTION

KROPPSFUNKTION är ett konstnärligt forskningsprojekt som undersöker och utmanar normativa föreställningar om (o)förmågor, (o)likheter och språk. KROPPSFUNKTIONS grundläggande idé är att betrakta så kallade intellektuella, kommunikativa och kognitiva ”funktionsnedsättningar” som funktionsmöjligheter – som en specifik kroppsligt erfaren kunskap och expertis som hittills förblivit oformulerad och ouppmärksammad. Därför använder KROPPSFUNKTION cripteori som ramverk för koreografiska, pedagogiska och teoretiska processer, inom vilka normer om (o)förmågor utmanas och förflyttas. Projektet bedrivs mellan 2014-2018.

För mer information besök projektets egen hemsida och digitala arkiv: www.kroppsfunktion.com

Nuvarande och tidigare aktiviteter:

  • Under 2018 ges ett antal studiesammankomster, CRIP_sessions, som arbetar vidare med frågeställningar om (o)förmågor utifrån projektets två publikationer KROPPSFUNKTION – en antologi och IMPERFEKTA Under 2018 kommer vi också på olika sätt att undersöka hur vi kan förmedla och bevara kunskapen och erfarenheterna vi samlat på oss under projektets gång i nya format.
  • Under 2016-2017 skapade och presenterade projektet föreställningarna, (im)perfekta koreografier och Mina Egna Kroppar Under 2017 gavs även publikationen IMPERFEKTA .
  • Tidigare har projektet gett ut boken KROPPSFUNKTION – en antologi samt producerat KROPPSFUNKTION – en koreografifestival med bland andra Robert McRuer, Dan Daw, Christine Bylund, Stina Nyberg, Kung Saga gymnasium på programmet, och gav ut en antologi med samma namn.

Är du intresserad av att ta del av projektets arbete?

  • Publikationerna IMPERFEKTA och KROPPSFUNKTION – en antologi finns att köpa här. här (NB mostly in Swedish).
  • (im)perfekta koreografier kan bokas för såväl enskilda föreställningar som turné. Kontakta oss för bokningsförfrågan och mer information.
  • Vi erbjuder också föreläsningar, seminarier, workshops och specialarrangemang utifrån vår kunskap och erfarenheter i projektet. Kontakta oss med önskemål för er grupp, så kan vi titta på ett upplägg som överensstämmer med era behov.

KROPPSFUNKTION bedrivs av konstnärliga medarbetare från den dagliga verksamheten  VIDA, från gymnasiesärskolorna Lindeparken  och Kung Saga, från danskompaniet  Shake it Collaborationssamt från de två koreografiska föreningarna ccap och c.off. KROPPSFUNKTION leds av en styrgrupp med representanter från samtliga medverkande verksamheter, samt konstnären och pedagogen  Zafire Vrba och den cripteoretiska metodutvecklaren och scenkonstnären Christine Bylund. Tidigare samarbetspartners inkluderar Utopia (2014-2015). Under 2018 samarbetar projektet också med ABF och DOCH (Dans- och cirkushögskolan).

KROPPSFUNKTION stöds av: Arvsfonden (2015-2018), PostkodLotteriets kulturstiftelse (2014-2015), Kulturrådet (2015, 2017, 2018) , Stockholms stad  (2014, 2015, 2017) och Stockholms läns landsting (2018).

info@coff.se / 08-545 200 55 / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm