KROPPSFUNKTION

KROPPSFUNKTION var ett konst- och forskningsprojekt som utforskade och utmanade normativa föreställningar om förmågor, (o)likheter och språk. Projektet använde cripteori som ett ramverk och föreslog att så kallade intellektuella, kommunikativa och kognitiva funktionsnedsättningar ska betraktas som specifika, men ofta oartikulerade och förbisedda, förmågor. Under projektåren 2014-2018 skapade KROPPSFUNKTION ny koreografi, där normbrytande förmågor tog plats på sina egna villkor.

För mer information besök projektets egen hemsida och digitala arkiv: www.kroppsfunktion.com

Några av aktiviteterna i projektet

  • Under 2018 presenterade projektet CRIP_sessions, en serie med fem studieträffar som utgick ifrån och arbetade vidare med c.offs publikationer KROPPSFUNKTION – en antologi och IMPERFEKTA (2017)
  • Under 2016-2017 skapade och presenterade projektet föreställningarna, (im)perfekta koreografier och Mina Egna Kroppar Under 2017 gav vi även ut publikationen IMPERFEKTA .
  • Tidigare har projektet gett ut boken KROPPSFUNKTION – en antologi samt producerat KROPPSFUNKTION – en festival med bland andra Robert McRuer, Dan Daw, Christine Bylund, Stina Nyberg, Kung Saga gymnasium på programmet. Vi gav också ut en antologi med samma namn.

Är du intresserad av att ta del av projektets arbete?

  • Publikationerna IMPERFEKTA och KROPPSFUNKTION – en antologi finns att köpa här (KROPPSFUNKTION främst på svenska)
  • (im)perfekta koreografier kan bokas för såväl enskilda föreställningar som turné. Kontakta oss för bokningsförfrågan och mer information.
  • Vi erbjuder också föreläsningar, seminarier, workshops och specialarrangemang utifrån vår kunskap och erfarenheter i projektet. Kontakta oss med önskemål för er grupp, så kan vi titta på ett upplägg som överensstämmer med era behov.

Projektet genomfördes med konstnärliga medarbetare från Årsta, Enskede, Vantör daglig verksamhet (tidigare VIDA omsorg och utbildning),från gymnasiesärskolorna Lindeparken  och Kung Saga, från danskompaniet  Shake it Collaborations, samt från de två koreografiska föreningarna ccap och c.off. KROPPSFUNKTION leddes av en styrgrupp med representanter från samtliga medverkande verksamheter, samt konstnären och pedagogen  Zafire Vrba och den cripteoretiska metodutvecklaren och scenkonstnären Christine Bylund. . Tidigare samarbetspartners inkluderar Utopia (2014-2015). Under 2018 samarbetade även projektet med ABF Stockholm och DOCH (Dans- och cirkushögskolan).

Projektet finansierades av: Arvsfonden (2015-2018), PostkodLotteriets kulturstiftelse (2014-2015), Kulturrådet (2015, 2017, 2018) , Stockholms stad  (2014, 2015, 2017) och Stockholms läns landsting (2018).

info@coff.se  / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet