MR_ Medverkande rörelser

MR_Medverkande rörelser är en tillgänglig plats där alla deltar på sina egna villkor. Tillsammans utövar vi rörelser som leder till rörelser som återvinner rörelser, där vi kommunicerar med varandra på andra språk än det talade. MR skapas ihop, där ingen och alla styr på samma gång. MR omformulerar den interaktiva dansföreställningen, dansworkshopen och dansklassen som begrepp och metod.

MR är resultatet av flera års forskande kring minne, deltagande och tillgänglighet inom projekten Kroppsfunktion och (im)perfekta koreografier. MR är den mänskliga rättigheten att medverka.

”Här inne kan man inte göra fel. Skönt.” – elev från Lindeparkens gymnasiesärskola

In 2019 MR_ is supported by Lindeparkens gymnasiesärskola and Region Stockholm.

Under 2019 stöds MR_ av Lindeparkens gymnasiesärskola/Specialpedagogiska myndigheten, Socialstyrelsen och Region Stockholm.

info@coff.se  / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet