studiekretz

Studiekretz är en serie av informella sammankomster och experiment med och av c.offs residenter och andra deltagare där praktiker och kunskap delas, diskuteras och undersöks. Studiekretz utgår från det generella konceptet om studiecirklar, vars syfte är att dela kunskap genom en gemensam lärandeprocess och inom en icke-hierarkisk social sammanslutning. Studiekretz ombesörjer därför en plats där strategier för att samlas kring och manifestera enskilda konstnärliga praktiker kan artikuleras, åter-vinnas och delas i en diskursiv omgivning.

Tidigare tillfällen
studiekretz #1-2: (im)perfekta koreografier med John Swedenmark och Kritiklabbet
studiekretz #3: Intro: Fascia and Resting Practice med Livo Vegelius och Cinzia Cita
studiekretz #4: Tja chat, tjena chien, concerning mimetic displacement  med Marcus Doverud and Liv Strand
studiekretz #5: Sounding score med Elise Nuding
studiekretz #6: Baroque Architecture and Submission med Carima Neusser

studiekretz genomförs i samarbete med ABF Stockholm

info@coff.se / 08-545 200 55 / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet