readingedge_final_web_banner

Reading edge [Läskant] är en plats ägnad åt det kunskapsfält som arbetas med, inom och genom vår tids koreografi, scenkonst och performance – en plats som driver läsandet till en konstpraktik i ständig färd tvärsöver territorier. Läskant samlar artists’ books och andra experimentella publikationer, i varierande materialitet och format, utgivna av oberoende konst-aktörer och organisationer som verkar i utkanterna. Publikationerna ger insikt i en mängd olika språkligheter, kroppsligheter och teknologier, vilka här bereds plats att ingå i en samlad växelverkan.

Reading edge was located in c.off's space at Körsbärsvägen 9 in Stockholm from August 2018 - August 2020.

 

 

info@coff.se  / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet