readingedge_final_web_banner

Reading edge [Läskant] är en plats ägnad åt det kunskapsfält som arbetas med, inom och genom vår tids koreografi, scenkonst och performance – en plats som driver läsandet till en konstpraktik i ständig färd tvärsöver territorier. Läskant samlar artists’ books och andra experimentella publikationer, i varierande materialitet och format, utgivna av oberoende konst-aktörer och organisationer som verkar i utkanterna. Publikationerna ger insikt i en mängd olika språkligheter, kroppsligheter och teknologier, vilka här bereds plats att ingå i en samlad växelverkan.

Reading edge drivs av c.off och öppnade 29 Augusti 2018 i vår lokal på Körsbärsvägen 9 i Stockholm. På grund av situationen med Covid-19 har vi tillsvidare endast öppet på förfrågan.

För att donera en publikation till biblioteket, klicka på denna länk för att registrera och följa instruktionerna för att skicka in din publikation.

Överlämnade publikationer ingår i Reading edge sökbara databas och är tillgängliga för besökare att ta del av och läsa på plats i c.offs lokaler.

Reading edge drivs av en ideell policy. Överlämnade publikationer är endast tillgängliga för icke-kommersiell användning, med alla rättigheter förbehållna till deras utgivare.

info@coff.se  / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet