readingedge_final_web_banner

Reading edge [Läskant] är en plats ägnad åt det kunskapsfält som arbetas med, inom och genom vår tids koreografi, scenkonst och performance – en plats som driver läsandet till en konstpraktik i ständig färd tvärsöver territorier. Läskant samlar artists’ books och andra experimentella publikationer, i varierande materialitet och format, utgivna av oberoende konst-aktörer och organisationer som verkar i utkanterna. Publikationerna ger insikt i en mängd olika språkligheter, kroppsligheter och teknologier, vilka här bereds plats att ingå i en samlad växelverkan.

Reading edge (Läskant) drivs av c.off och öppnade 29e augusti 2018 i vår lokal på Körsbärsvägen 9 i Stockholm. Läskant är öppet i samband med publika evenemang och under våren 2020 på tisdagar kl. 12-19 (fr.o.m. 4 februari) eller på förfrågan.

För att donera en publikation till biblioteket, klicka på denna länk för att registrera och följa instruktionerna för att skicka in din publikation.

Överlämnade publikationer ingår i Reading edge sökbara databas och är tillgängliga för besökare att ta del av och läsa på plats i c.offs lokaler.

Reading edge drivs av en ideell policy. Överlämnade publikationer är endast tillgängliga för icke-kommersiell användning, med alla rättigheter förbehållna till deras utgivare.

info@coff.se / 08-545 200 55 / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet