lokal

På Körsbärsvägen 9 vid Tekniska högskolan i centrala Stockholm delar de två systerorganisationerna c.off och ccap lokal.

Fram till 1 juli 2020 erbjöd c.off uthyrning av lokalen till institutioner, kompanier, grupper och individer för repetitioner, möten, konferenser, workshops, klasser, seminarier och andra publika och icke-publika evenemang. Lokalen var dock ej bokningsbar för fester, och hade inte som avsikt att vara en traditionell scen för föreställningar.

c.off erbjöd även residens till dansare, koreografer, performance konstnärer, författare och andra som saknar tillräckligt med finansiering för deras arbete, som behövde en plats där deras arbeten kunde invecklas likväl som utvecklas, där fokus lades på processen snarare än produkten.

c.off gav även utrymme för externa projekt och publika aktiviteter med ett särskild konstnärlig eller politisk relevans. c.off var intresserad av och öppen för andra former för nära samarbeten, experiment och interventioner, i synnerhet med initiativ som främjade kritiskt tänkande, internaktivitet och alternativa former för kunskapsproduktion

För förfrågningar om lokalen som avser perioder efter 1 juli 2020 - vänligen kontakta ccap.

info@coff.se  / Körsbärsvägen 9, nbt / 114 23 Stockholm

 Anmäl dig till vårt nyhetsbrev Leaflet